Privalomieji pirmosios pagalbos ir higienos kursai

Pas mus galite išsilaikyti ir gauti pažymėjimą šiems kursams:
 • Pirmosios pagalbos;
 • Higienos įgūdžių;
Pirmosios pagalbos ir higienos kursai skirti visuomenės nariams ir įvairių sričių įmonių, organizacijų darbuotojams, kuriems šie mokymai yra privalomi. Mokytis teorinę medžiagą ir laikyti testą galite iškart po kursų įsigijimo. Jums tereikia išsirinkti mokymus pagal Jūsų darbo pobūdį ar nurodytą mokymų programą (Pvz. H10), savarankiškai išstudijuoti pateiktą teorinę medžiagą bei sėkmingai išspręsti testą, o Sveikatos žinių ir įgūdžių pažymėjimą mes Jums išsiųsime el. paštu, kurį galėsite atsispausdinti. Svarbu! Pirmosios pagalbos kursą sudaro dvi dalys: teorinių žinių dalis ir praktinė dalis į kurią privaloma atvykti norint gauti sertifikatą.

Pirmosios pagalbos kursai

1 Pirmosios pagalbos mokymai įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojams (006 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojams, atsakingiems už pirmosios pagalbos suteikimą jų darbovietėje ar kitoje įstaigoje.
Galioja - 5 metai.

25.00 €

2 Pirmosios pagalbos mokymai apsaugos darbuotojams (002 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas privačių ar valstybių įstaigų apsaugos darbuotojams, susijusiems su patalpų ar asmenų saugumo užtikrinimu.
Galioja - 5 metai.

25.00 €

3 Pirmosios pagalbos mokymai švietimo įstaigų darbuotojams (007 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas švietimo teikėjams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiams darbuotojams, laisviesiems mokytojams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, auklėtojų padėjėjams, socialiniams darbuotojams, dirbantiems vaikų socialinės globos įstaigose, socialiniams pedagogams, individualios priežiūros personalui.
Galioja - 5 metai.

25.00 €

4 Pirmosios pagalbos mokymai socialiniams darbuotojams (008 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas socialiniams darbuotojams, dirbantiems suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalui.
Galioja - 5 metai.

25.00 €

5 Pirmosios pagalbos mokymai grožio paslaugas teikiantiems darbuotojams (009 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas grožio industrijos atstovams, tiesiogiai bendraujantiems su klientais ir teikiantiems jiems paslaugas. 
Galioja - 5 metai.

25.00 €

6 Pirmosios pagalbos mokymai sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams (011 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu.
Galioja - 5 metai.

25.00 €

7 Pirmosios pagalbos mokymai apgyvendinimo paslaugas teikiantiems darbuotojams (013 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas darbuotojams, savo pareigas einantiems, apgyvenimo paslaugas teikiančiose įmonėse ir tiesiogiai susijusiems su klientų apgyvendinimo paslaugų teikimu minėto tipo įmonėse.
Galioja - 5 metai.

25.00 €

8 Pirmosios pagalbos mokymai vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojams, prižiūrintiems vaikus (017 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojams, prižiūrintiems vaikus.
Galioja - 5 metai.

25.00 €

9 Pirmosios pagalbos mokymai vairuotojams (014 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas visų motorinių transporto priemonių vairuotojams, išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojams, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantiems darbuotojams, kelių priežiūros darbuotojams. Organizuojamų pirmosios pagalbos mokymų vairuotojams pažymėjimas yra tinkamas, laikant vairavimo teorijos ir praktikos egzaminus VĮ Regitra. Pažymėjimą tereikia atsispausdinti ir pateikti jį VĮ Regitros atsakingam asmeniui, prieš laikant egzaminą.
Galioja - 5 metai.

25.00 €

10 Pirmosios pagalbos mokymai vairuotojams (015 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojams. Organizuojamų pirmosios pagalbos mokymų vairuotojams pažymėjimas yra tinkamas, laikant vairavimo teorijos ir praktikos egzaminus VĮ Regitra. Pažymėjimą tereikia atsispausdinti ir pateikti jį VĮ Regitros atsakingam asmeniui, prieš laikant egzaminą.
Galioja - neterminuotai.

25.00 €

Higienos įgūdžių kursai

11 Higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)

Pažymėjimas bus išduodamas visiems asmenims, kuriems numatytas privalomas higienos įgūdžių mokymas. Ši higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB) reikalinga kartu su programomis (007, 008, 009, 010, 011, 013, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 023, 024) HB pažymėjimas turi būti komplekte su vienu iš šių pažymėjimų: (H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H11, H12, H13, H14).

Galioja - neterminuotai.

8.99 €

12 Higienos įgūdžių mokymai švietimo įstaigų darbuotojams (H1 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiams darbuotojams laisviesiems mokytojams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, auklėtojų padėjėjams, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, individualios priežiūros personalui.

Galioja - neterminuotai.

14.99 €


12.1 Higienos įgūdžių mokymai švietimo įstaigų darbuotojams (HB ir H1 programos)

Gausite du pažymėjimus (HB ir H1 programos).

 • Higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)
 • Higienos įgūdžių mokymai švietimo įstaigų darbuotojams (H1 programa)

16.99 €

13 Higienos įgūdžių mokymai vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojams, prižiūrintiems vaikus (H1 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojams, prižiūrintiems vaikus.

Galioja - neterminuotai.

14.99 €


13.1 Higienos įgūdžių mokymai vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojams, prižiūrintiems vaikus (HB ir H1 programos)

Gausite du pažymėjimus (HB ir H1 programos).

 • Higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)
 • Higienos įgūdžių mokymai vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojams, prižiūrintiems vaikus (H1 programa)

16.99 €

14 Higienos įgūdžių mokymai socialiniams darbuotojams (H2 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas socialiniams darbuotojams, dirbantiems suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalui.

Galioja - neterminuotai.

14.99 €


14.1 Higienos įgūdžių mokymai socialiniams darbuotojams (HB ir H2 programos)

Gausoite du pažymėjimus (HB ir H2 programos).

 • Higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)
 • Higienos įgūdžių mokymai socialiniams darbuotojams (H2 programa)

16.99 €

15 Higienos įgūdžių mokymai grožio paslaugas teikiantiems darbuotojams (H3 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas grožio paslaugas teikiantiems darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu, galintiems daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai.

Galioja - neterminuotai.

14.99 €


15.1 Higienos įgūdžių mokymai grožio paslaugas teikiantiems darbuotojams (HB ir H3 programa)

Gausite du pažymėjimus (HB ir H3 programos).

 • Higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)
 • Higienos įgūdžių mokymai grožio paslaugas teikiantiems darbuotojams (H3 programa)

16.99 €

16 Higienos įgūdžių mokymai soliariumų paslaugas teikiantiems darbuotojams (H4 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas soliariumų paslaugas teikiantiems darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu bei galintiems daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai.

Galioja - neterminuotai.

14.99 €


16.1 Higienos įgūdžių mokymai soliariumų paslaugas teikiantiems darbuotojams (HB ir H4 programos)

Gausite du pažymėjimus (HB ir H4 programos).

 • Higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)
 • Higienos įgūdžių mokymai soliariumų paslaugas teikiantiems darbuotojams (H4 programa)

16.99 €

17 Higienos įgūdžių mokymai sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams (H5 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu bei galintiems daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų.

Galioja - neterminuotai.

14.99 €


17.1 Higienos įgūdžių mokymai sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams (HB ir H5 programos)

Gausite du pažymėjimus (HB ir H5 programos).

 • Higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)
 • Higienos įgūdžių mokymai sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams (H5 programa)

16.99 €

18 Higienos įgūdžių mokymai apgyvendinimo paslaugas teikiantiems darbuotojams (H6 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas apgyvendinimo paslaugas teikiantiems darbuotojams,  tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu bei galintiems daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai.

Galioja - neterminuotai.

14.99 €


18.1 Higienos įgūdžių mokymai apgyvendinimo paslaugas teikiantiems darbuotojams (HB ir H6 programos)

Gausite du pažymėjimus (HB ir H6 programos).

 • Higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)
 • Higienos įgūdžių mokymai apgyvendinimo paslaugas teikiantiems darbuotojams (H6 programa)

16.99 €

19 Higienos įgūdžių mokymai valymo paslaugas teikiantiems darbuotojams (H11 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas privačiose ar valstybinėse įstaigose valymo paslaugas atliekantiems darbuotojams.

Galioja - neterminuotai.

14.99 €


19.1 Higienos įgūdžių mokymai valymo paslaugas teikiantiems darbuotojams (HB ir H11 programos)

Gausite du pažymėjimus (HB ir H11 programos).

 • Higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)
 • Higienos įgūdžių mokymai valymo paslaugas teikiantiems darbuotojams (H11 programa)

16.99 €

20 Higienos įgūdžių darbui su maistu bendroji programa (HBB)

Pažymėjimas bus išduodamas netiesiogiai maistą tvarkantiems darbuotojams, pirminių produktų gamintojams ir gamintojams iš pirminių produktų; darbuotojams, tvarkantiems negreitai gendantį maistą, bet jo negaminantiems, neperdirbantiems ir neruošantiems.

Galioja - 5 metai.

8.99 €

21 Higienos įgūdžių mokymai darbui su maistu (H10 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas tiesiogiai maistą tvarkantiems darbuotojams, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba.

Galioja - 5 metai.

14.99 €


21.1 Higienos įgūdžių mokymai darbui su maistu (HBB ir H10 programos)

Gausite du pažymėjimus (HBB ir H10 programos).

 • Higienos įgūdžių darbui su maistu bendroji programa (HBB)
 • Higienos įgūdžių mokymai darbui su maistu (H10 programa)

16.99 €

22 Higienos įgūdžių mokymai skalbimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantiems darbuotojams (H12 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas darbuotojams, atliekantiems skalbinių priėmimą, išdavimą, skalbimą, lyginimą, lankstymą, pakavimą ir sausą (cheminį) valymą.

Galioja - neterminuotai.

14.99 €


22.1 Higienos įgūdžių mokymai skalbimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantiems darbuotojams (HB ir H12 programos)

Gausite du pažymėjimus (HB ir H12 programos).

 • Higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)
 • Higienos įgūdžių mokymai skalbimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantiems darbuotojams (H12 programa)

16.99 €

23 Higienos įgūdžių mokymai darbuotojams atsakingiems už medicininių atliekų tvarkymą (H13 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas darbuotojams, atsakingiems už medicininių atliekų tvarkymą.

Galioja - neterminuotai.

14.99 €


23.1 Higienos įgūdžių mokymai darbuotojams atsakingiems už medicininių atliekų tvarkymą (HB ir H13 programos)

Gausite du pažymėjimus (HB ir H13 programos).

 • Higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)
 • Higienos įgūdžių mokymai darbuotojams atsakingiems už medicininių atliekų tvarkymą (H13 programa)

16.99 €

Dažniausiai užduodami klausimai

Kam skirti privalomieji pirmosios medicininės pagalbos kursai?

Apsaugos darbuotojams.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojams, atsakingiems už PP suteikimą.

Švietimo įstaigų, socialiniams, sporto, grožio, apgyvendinimo bei sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams.

Visų rūšių ir kategorijų transporto priemonių vairuotojams; geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones valdantiems ir keleivius juose aptarnaujantiems darbuotojams.

Kam skirti privalomieji higienos įgūdžių kursai?

HB – Ši programa skirta visiems asmenims, kuriems numatytas privalomas higienos įgūdžių mokymas.

HBB – Netiesiogiai maistą tvarkantiems darbuotojams, pirminių produktų gamintojams ir gamintojams iš pirminių produktų; darbuotojams, tvarkantiems negreitai gendantį maistą, bet jo negaminantiems, neperdirbantiems ir neruošiantiems.

H1(007) – Švietimo teikėjams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą, pedagoginiams darbuotojams laisviesiems mokytojams, auklėtojų padėjėjams, individualios priežiūros personalui.

H1(017) – Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojams, prižiūrintiems vaikus.

H2 – Socialiniams darbuotojams, dirbantiems suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalui.

H3 – Kosmetikos gaminius gaminantiems ir grožio paslaugas teikiantiems darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai.

H4 – Soliariumų paslaugas teikiantiemss darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai.

H5 – Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai.

H6 – Apgyvendinimo paslaugas teikiantiems darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai.

H10 – Darbuotojams, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba (išskyrus nuotolinę prekybą ir vaistines) – tiesiogiai maistą tvarkantiems darbuotojams.

H11 – Valymo paslaugas atliekantiems darbuotojams.

H12 – Skalbimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantiems darbuotojams.

Kaip mokytis nusipirkus kursus internetu? Nuo ko pradėti?

Higienos kursai:

 • Įsigykite mokymus www.epirmojipagalba.lt svetainėje.

 • Prisijunkite prie savo el. pašto, kurį nurodėte pirkimo metu ir ten rasite gautą el. laišką su mokymosi medžiaga. Išstudijuokite mokomąją medžiagą ir atlikite teorinių žinių patikrinimo testą Jums patogiu metu. Atlikus testą automatiškai susiformuos sertifikatas, kurį reikia išsisaugoti.

Pirmosios pagalbos kursai:

 • Įsigykite reikiamus kursus www.epirmojipagalba.lt svetainėje.

 • Prisijunkite prie savo el. pašto, kurį nurodėte pirkimo metu ir ten rasite gautą el. laišką su mokymosi medžiaga. Išstudijuokite mokomąją medžiagą ir atlikite teorinių žinių patikrinimo testą Jums patogiu metu.

 • Sėkmingai išlaikius teorinių žinių patikrinimo testą, Jums reikės atvykti į praktinę mokymų dalį pasirinktame mieste, pasirinktu laiku.

 • Per 1 d.d. po atvykimo į praktinę mokymų dalį savo el. paštu gausite sertifikatą.

Kada yra išduodamas sertifikatas?

Higienos mokymų Sertifikatas Jums bus išduodamas tik išlaikius pateiktą teorinių žinių testą. Pirmosios pagalbos mokymų Sertifikatas Jums bus išduodamas tik išlaikius pateiktą teorinių žinių testą ir atvykus į praktinę mokymų dalį.

Neišsisaugojau sertifikato, ką daryti?

Pažymėjimą gausite į el. paštą, nurodytą kursų pirkimo metu.

Ar yra paskirtas konkretus laikas kada mokytis, nusipirkus kursą internetu?

Kursų pradžia, trukmė ir intensyvumas priklauso tik nuo Jūsų pasirinkimo. Mokytis galima pradėti iškart po kurso įsigijimo.

Kas yra “žalia korta” ir kaip ją gauti?

Žalia korta” dar kitaip vadinamas higienos pažymėjimas, kuris išduodamas žmonėms dirbantiems su maistu jo apdorojimu, gabenimu, sandėliavimu ir kt. Nuo seno šis pažymėjimą buvo geriau žinomas, kaip “žalia korta”, tačiau teisingas šio pažymėjimo pavadinimas – sveikatos žinių ir įgūdžių pažymėjimas. Tad, jei darbdavys prašė pateikti darbui “žalią kortą”, tuomet užsisakykite higienos kursus, skirtus darbui su maistu. H10 arba HBB programas.

Ar perkant kursus išrašoma PVM sąskaita faktūra?

PVM sąskaita faktūra yra išrašoma kursų pirkimo dieną, jei pažymite varnelę, kad jums reikalinga sąskaita. Po pirkimo ją išsiųsime į Jūsų nurodytą el. paštą.

Ar gali įmonė vienu apmokėjimu nupirkti kursus savo darbuotojams?

Taip. Susisiekti galite parašę mums el. paštu info@togilas.lt arba paskambinę telefonu +370 614 12278 ir sutarsime dėl reikiamo kiekio kursų darbuotojams bei apmokėjimo už juos.

Ar išlaikius pirmosios pagalbos teorinių žinių testą privaloma atvykti į mokymų praktinę dalį?

Taip. Norint gauti pirmosios pagalbos sertifikatą atvykimas į praktinę mokymų dalį – PRIVALOMAS.

Negaliu atvykti į pirmosios pagalbos kursų praktinę dalį. Ar galiu perkelti praktinius užsiėmimus kitai datai?

Pasikeisti praktinės dalies datą galite parašę mums el. paštu info@togilas.lt arba paskambinę telefonu +370 614 12278. 

Reikalinga pirmoji pagalba būsimam lengvojo automobilio vairuotojui. Nežinau kurią programą pasirinkti?

Jums reikia pirkti pirmosios pagalbos mokymus vairuotojams 015 programą.